Obchodní podmínky

Prodávající:

Ivana Šukalová

IČO: 056 81 332

DIČ: CZ8156273147

č.ú. FIO 2401131211/2010

Plátce DPH.

Roman Šukal

IČO: 745 76 852

Sídlo: T.G.Masaryka 131,

538 21 Slatiňany

Prodávající není plátcem DPH.

Zaregistrováno u ŽÚ v Chrudimi

Č.j.: OZU/3811/2011/Dol/3

e-mail: info@mydlarnasiva.cz

tel.: 608 725 368

Kupující:

Je každá osoba, která uskuteční objednávku v internetovém obchodě www.mydlarnasiva.cz

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami (dále jen OP) se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Registrace:

V našem obchodě máte možnost se zaregistrovat pomocí odkazu Přihlášení/Registrace v horní části stránky. Při dalších nákupech již nebudete muset vypisovat kontaktní údaje - stačí zadat jen jméno a heslo, které jste uvedli v registraci. Registrace je dobrovolná a nijak Vás nezavazuje k nákupu.

Registrace není povinná.

Bezpečnost a ochrana informací:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Kupní smlouva:

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ceny:

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou ceny aktuální a koncové.

K ceně připočítáváme poštovné a balné. Všechny ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Koncové maloobchodní ceny jsou včetně DPH. Prodávající je plátce DPH.

Cena za dopravu Vám bude připočítána k faktuře za zboží.

CZ:

Česká pošta - platba předem na účet

- objednávka   do  500,-Kč - poštovné   85,-Kč vč.DPH

- objednávka nad  500,-Kč - poštovné 149,-Kč vč.DPH

-objednávka nad 3000,-Kč - poštovné ZDARMA

- na dobírku bude připočteno 50,-Kč

Při osobním převzetí po předchozí domluvě ve Slatiňanech na adrese prodávajícího zdarma.

SK:

platba předem na účet

- objednávka   do  500,-Kč - poštovné   250,-Kč

- objednávka nad  500,-Kč - poštovné 450,-Kč

Platební podmínky:

Kupující může objednané zboží uhradit třemi způsoby.

  1. Platbou na dobírku.

  2. Platbou předem převodem na účet.

  3. Platbou v hotovosti při osobním převzetí.

Storno objednávky: Prodávající může objednávku stornovat buď na žádost nakupujícího, 

nebo pokud nebude uhrazena objednávka převodem na účet do 14 dnů od objednání.

Dodací podmínky:

Je-li všechno zboží uvedené v objednávce skladem, expedujeme Vaši objednávku do 2 pracovních dnů prostřednictvím České pošty.

V případě platby předem, převodem na účet, čekáme na připsání příslušné částky, než zboží odešleme.

V případě, že zboží nemáme skladem, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Kupující je povinen při dodání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost krabice apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit prodávajícímu. Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, nebude brán na dodatečné stížnosti zřetel.

Vrácení zboží:

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Reklamační řád

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

2. Zákazník může uplatnit reklamaci prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Poté zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Zboží, které posíláte k reklamaci, NIKDY nezasílejte na dobírku.

4. Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

5. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Závěrečná ustanovení:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.12.2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


žELEZNÉ HORY regionální produkt